Bestyrelse


Professionel bestyrelse


Få fornyet fremdrift, udsyn og styring


Mange mindre virksomheder har endnu ikke en professionel bestyrelse, der kan sikre ekstern inspiration, uvildigt syn på virksomheden og bidrage med mange kontakter og up-to-date viden.


Vi har mange års erfaring med bestyrelsesarbejde i mindre og mellemstore virksomheder samt i erhvervsorganisationer på alle niveauer fra formandskab til menigt medlem.


Vi overvejer altid efter gensidig kontakt om vores kompetencer matcher virksomhedens behov og resten af bestyrelsen. Ved indgåelse af aftale sætter vi os grundigt ind i virksomheden samt dens aktuelle situation og afsætter den nødvendige tid hertil.


Ved overtagelse af formandsposter gennemføres en strategiproces, der sigter på konsensus i ledergruppen om selskabets nuværende situation samt sætter pejlemærket for fremtiden med tilhørende strategi og handleplan i overensstemmelse med ejerønsker og markedsmuligher.


Udover generelle ledelsesaspekter er vores primære fokus i bestyrelsessammenhæng på udvikling, strategi, salg og teknologi.


Hent vores flyer om bestyrelseshverv her.

Kan vi ikke selv påtage os en opgave, identificerer vi meget gerne kandidater i vores omfattende netværk. Det samme gælder for Advisory Boards.


BlueCon tilbyder tillige hjælp med sammensætning af et bestyrelseshold og gennemfører også bestyrelsesevalueringer.


Få et uforpligtende møde: Kontakt os