Strategi

Enhver virksomhed kan forbedres!

Vi hjælper virksomheder til succes gennem ledelsesrådgivning, bestyrelsesposter og mentorprogrammer samt ved facilitering af processer indenfor innovation, strategi og salgsoptimering

 

Strategiproces

 

Udvikling af mindre og mellemstore virksomheder

 

Som leder eller virksomhedersejer af en mindre eller mellemstor virksomhed har du sikkert drømme om fremtiden. Dagligdagens operationelle arbejde gør det imidlertid svært at udleve drømmen gennem en struktureret proces og handlingsplan med milepæle. Måske er drømmen ej heller sat i perspektiv af virksomhedens udviklingsmuligheder og fremtidige markedsmuligheder.

 

Strategi Strategiproces

Vi gennemfører en struktureret proces med ledergruppen gennem en række møder for at afdække selskabets nuværende situation samt sætte pejlemærket for fremtiden med tilhørende strategi og handleplan i overensstemmelse med ejerønsker og markedsmuligheder. Handleplanen følges løbende op. Processen kan også indeholde definering af mission, vision og kerneværdier.

 

For mere information: Kontakt os

 

 

 

 

Udvikling af mellemstore og større virksomheder

 

BlueCon kan som associeret hos Freedom2Act™ ApS tilbyde deres unikke værktøj. Gennem en struktureret proces gennemføres hurtigt og effektivt et strategieftersyn, hvor vi i samarbejde med ledelsen afdækker virksomhedens interne og eksterne NU-situation. På basis heraf medvirker Freedom2Act til at fremskaffe en handlingsplan, der kan forbedre virksomheders handlefrihed, overlevelsesevne, konkurrenceevne og lønsomhed.

 

Freedom2Act Strategieftersynet™ er:

  • Omkostningseffektivt
  • Team-orienteret
  • Baseret på en velafprøvet, konsistent metodik
  • Lav risiko

 

Der er mulighed for at tilpasse processen til den enkelte virksomheds behov og økonomi. Fra en "1 dags" analyse "til 3 dage" inkl. feedback. Processen genererer bl.a. en simpel handleplan for ledelsen at arbejde videre med og for den største pakke en komplet rapport og grafisk powerpoint præsentation. Læs mere hos vores samarbejdspartner her.

 

For mere information. Kontakt os

BlueCon | Tulipanhaven 112 | DK-2765 Smørum | Denmark | Phone +45 4466 8813 | www.bluecon.dk | info@bluecon.dk | CVR DK 2662 8520

Copyright © 2015. All Rights Reserved